Vi säljer vår tid, kunskap och erfarenhet

För att ge kunden en flexibel och kostnadseffektiv produktionsprocess säljer vi vår tid istället för projekt/produktion.

Detta gör det snabbt och enkelt att påbörja ett projekt utan långa upphandlingsprocesser, samt en möjlighet för kunden att påverka budgeten.

Pris från

Samarbetsavtal – bättre resultat och lägre kostnader

Vi erbjuder även möjlighet till en lägre timdebitering genom samarbetsavtal där förbeställd tid kan användas fritt över olika projekt/produktioner.

Principen är enkel: ju längre samarbete, desto lägre timdebitering. Du betalar endast för de timmar vi arbetar, och all produktionsteknik och de senaste programmen för visualisering och produktion ingår.

Med samarbetsavtal blir vi en trygg och flexibel extra resurs som bara kostar när vi behövs som mest.

Ramavtal

Fördelar

 • Vi lär känna er verksamhet och era behov
 • Lägre kostnader och snabbare leverans
 • Inga långa upphandlingsprocesser

Månad för månad

 • Minst 1 månad (160 tim)
 • Ett eller flera projekt/uppdrag
 • All produktionsteknik ingår
 • 1 månads uppsägningstid
875 SEK/tim

Mer än 3 månader

 • Minst 3 månader/år (480 tim)
 • Kan användas fritt under året
 • Ett eller flera projekt/uppdrag
 • All produktionsteknik ingår
725 SEK/tim

Mer än 6 månader

 • Minst 6 månader/år (960 tim)
 • Kan användas fritt under året
 • Ett eller flera projekt/uppdrag
 • All produktionsteknik ingår
675 SEK/tim
Våra samarbetsavtal kan anpassas utifrån individuella behov och önskemål.
(Ordinarie timdebitering: 1180 SEK/tim.)

Tillsammans optimerar vi budget och resultat

Inför varje projekt gör vi en uppskattning tillsammans med kunden och ger tips och råd hur man kan effektivisera produktionen och optimera resultatet.

Hur lång tid tar det att producera?

Varje projekt är unikt och har sina egna förutsättningar – en enkel animation kan ta några enstaka dagar att producera medan en avancerad produkt-visualisering kan ta flera veckor. Men för att ge en uppfattning har vi gjort en lista över populära produktioner.

BROSCHYR

 • Produktbroschyr
 • Visualiseringar
ca 4–6 veckor

VIDEO

 • Videopresentation
 • Visualiseringar
ca 4–6 veckor

SÄLJPAKET

 • Visualiseringar
 • Videopresentation
 • Produktbroschyr
 • SoMe-annonser
ca 6–12 veckor
(Exemplen är baserade på det första uppdraget åt en kund, eftersom detta vanligtvis tar något längre tid.)