ArjoHuntleighs taklyftsystem Maxi Sky II

Visualiseringar som presenterar ett komplext system

Produktbroschyr och visualiseringar för ArjoHuntleighs taklyftsystem Maxi Sky II, framtagen för mässan Arab Health. Systemet byggdes upp virtuellt för att underlätta produktionen och för att kunna visa flera olika konfigurationer.

Syfte
  • Lyfta fram produktfördelar
Målgrupp
  • Potentiella kunder
  • Vårdgivare
Språk
  • Engelska
Media
  • Print
  • PDF

Arjo is a global supplier of medical devices, services and solutions that improve quality of life for people with reduced mobility and age-related health challenges. Arjo's main customers are private and public institutions within acute care and long-term care.