Atos Academy

Grundutbildning för nyanställda

Atos Academy ger medarbetarna kunskap om företagets verksamhet och mål. Utbildningen består av ett antal filmer och kontrollfrågor inom olika områden.

Syfte
  • Öka kunskapen om företaget och dess produkter
  • Öka kunskapen om företagets kärnvärden
Målgrupp
  • Nyanställda
  • Samarbetspartners
Språk
  • Svenska
  • Tyska
  • Engelska
Media
  • E-learning

At Atos Medical, we are committed to giving a voice to people who breathe through a stoma, with design solutions and technologies built on decades of experience and deep understanding of our users.