Carp System

Avancerad kirurgi tydliggjord med animation

Carp System är en serie medicintekniska produkter som används vid kirurgiska ingrepp i tjocktarmen. Genom att skapa en 3D-modell av en kropp med tarmar som är anpassade för de olika ingreppen, har vi på ett tydligt och pedagogiskt sätt kunnat beskriva de olika stegen i operationen.

Syfte
  • Beskriva produktens funktion
Målgrupp
  • Kirurger och sjukhuspersonal
  • Investerare
Språk
  • Engelska
Media
  • Video

CarpoNovum AB is a Swedish company based in Halmstad, focused on developing a new generation of surgical instruments, used throughout cancer surgery in the colon and rectum.