SaltX Technology

Rädda klimatet med salt?

SaltX Technology har en väldigt spännande produkt som gör det möjligt att lagra värmeenergi i vanligt salt. Vi fick möjligheten att producera en kort presentation om hur man kan använda deras teknologi tillsammans med solvärmekraftverk och vilka fördelar det ger. Filmen är producerad utan speaker för att kunden själv vill berätta till filmen.

Syfte
  • Att beskriva vilka fördelar SaltX teknologin medför
  • Dra uppmärksamhet till företaget och teknologin
Målgrupp
  • Potentiella samarbetspartners och investerare
Språk
  • Engelska
Media
  • Video

SaltX Technology is a Swedish innovation company that has developed and patented a ground breaking technology with which energy can be stored in salt, and subsequently recovered in the form of heat or cold.