Presentation av Sandvik CH550

Internationell produktlansering

Presentation av Sandviks nya generation konkrossar som med ny, innovativ teknik och design erbjuder hög kapacitet i förhållande till sin storlek och energiförbrukning. Filmen visades på mässor och olika event i samband med lanseringen.

Syfte
  • Beskriva unika funktioner och fördelar
  • Beskriva Sandviks miljöhänsyn
Målgrupp
  • Amerikanska marknaden
  • Säljorganisationen
Språk
  • Amerikansk engelska
Media
  • Video

Sandvik Mining and Rock Technology is a leading supplier of equipment and tools, service and technical solutions for mining and rock excavation.